UPPFÖDARE


Inkakakadua

Uppfödargruppen består av oss i föreningen som utövar eller intresserar oss för uppfödning av tam- och voljärfåglar.

Gruppens syfte är att:
– sprida kunskap och stötta fågelägare till en god fågelhållning och uppfödning
– bygga ett nätverk för samarbete mellan uppfödare över förenings- och landsgränser
– arrangera ett av gruppen valt urval av resor till utställningar, marknader och uppfödare
– arrangera föredrag både inom och utanför föreningen
– förmedla kontakter mellan köpare och uppfödare

Informationen till gruppen går i första hand ut via mail.

Intresserad av nätverket? Kontakta uppfodare@gbfhobby.se

Fyra ålderspenionärer