OM OSS


GBF är en fågelförening som har vuxit sig stor och våra medlemmar kommer från hela Västra Götaland med omnejd.

Vi är anslutna till Riksförbundet Svensk Fågelhobby vilket ger oss vissa förmåner, som att du får en bra tidning, Fågelhobby, och möjlighet att köpa ringar till dina fåglar.

Vi är en ideell förening som har fåglar som sitt stora gemensamma intresse. Alla som tar del i föreningsarbetet gör det helt gratis och på sin fritid.

En förening blir levande och utvecklas genom alla medlemmars engagemang och mångfald av idéer och vi uppmuntrar alla initiativ och förslag.

Vår målsättning är

  • att tydligt visa att vi är en förening där uppfödare och tamfågelägare lär och lyssnar till varandras erfarenheter och kunskaper.
  • att ha en öppen och välkomnande atmosfär, en förening som alla trivs i.
  • att förmedla en sund och god fågelhållning.
  • att vi varje år arrangerar utställningar, resor, besök hos uppfödare i Sverige och utomlands samt föredrag och kurser.
  • att arrangera medlemsmöten och friflygning.

Målsättningarna avspeglar sig i hur föreningen arbetar. Vi har en styrelse som leder detta, och vill du veta mer om detaljerna kan du se det i länkarna nedan. Årsmötet i januari är det högsta beslutande organet och väljer styrelse mm.