Medlemsskap


Du som vill bli medlem i GBF, skicka ett e-postmeddelande till info@gbfhobby.se.
I meddelandet skriver du ditt namn, adress, telefonnummer och e-post.
Berätta gärna också vad du har för fåglar och vad du är intresserad av.

Samtidigt betalar du in din medlemsavgift
PLUSGIRONUMMER 62 93 32-8 eller till vårt  SWISHKONTO 1234183315.

OBS! Ange ditt namn, fullständig adress och telefonnummer när du betalar.
Uppgifterna är viktiga för att du skall få tidningen Fågelhobby.

MEDLEMSAVGIFTEN 2024
• Fullbetalande medlem: 400 kronor och då ingår 6 nummer av tidningen Fågelhobby.
• Juniorer under 18 år:  300 kronor och då ingår 6 nummer av tidningen Fågelhobby.
• Stöd- och familjemedlem: 110 kronor.

• Är du redan medlem i en annan förening som är ansluten till Svensk Fågelhobby betalar du bara den lokala avgiften, 110 kronor.

• Av medlemsavgiften för helårsmedlemmar och juniorer betalar vi 280 kr till Svensk Fågelhobby (140 kr för halvår) , och för familjemedlemmar/stödmedlemmar betalar vi 20 kr.

Vad innebär det att vara stöd- och familjemedlem?
• För att vara familjemedlem behöver en i familjen vara fullbetalande medlem.
• Är du fullbetalande medlem i GBF så kan du vara stödmedlem i hur många andra fågelföreningar du vill.

Perioden 1/9 – 31/12 2023 gäller halv avgift:

• Då betalas endast halva medlemsavgiften 185 kronor (ord. avgift 370 kronor). Då ingår resterande upplagor av tidningen Fågelhobby.
• För medlemskap för juniorer under 18 år är medlemsavgiften 130 kronor, då ingår resterande upplagor av tidningen Fågelhobby.
• Att vara stöd- och familjemedlem kostar fortfarande 110 kronor då Svensk Fågelhobby inte har någon halvårsavgift för dessa medlemmar.

Här kan du läsa om våra olika grupper, möten och aktiviteter:


Medlemsmöten.

Vi har vanligtvis våra medlemsmöten på söndagar klockan 15. Lokalen kan variera, så läs inbjudan noga.
Dessa möten har alltid ett tema och vänder sig till alla medlemmar och även du som inte är medlem är varmt välkommen.

Läs mer om medlemsmötena


Tamfågelgrupp med friflygning.

Dessa träffar vänder sig speciellt till dig som har tama fåglar. På dessa tillfällen ges möjligheten för din papegoja och för dig att träffa andra papegojor. Läs mer om TAMFÅGEL


Uppfödargrupp.

Alla som har ett intresse för uppfödning av fåglar är varmt välkomna. Du behöver inte själv ha någon uppfödning men önskar lära dig mer om detta ämne. Just nu har vi inga regelbundna träffar. Läs mer om UPPFÖDAREDu kan även läsa här om våra andra aktiviteter & resor. I föreningen har du även medlemsförmåner att ta del utav.