Funktionärer


Revisor:
Folke Ahlström

Revisor suppleant:
Björn Ågårdh

IT och sociala media:
Elona Wallengren

Cafévärdar:
Annika Smith

Rita Grandér