Danmarks fågelutställningar 19-20 oktober 2013

Läs rapporten om Danmarksresan här!

P1080860Se alla Thomas fina fågelbilder:

Köge
Slagelse
Fredrikssund
Helsingör