Patric Kindahl – Grönvingad ara

Patric Kindahl är en välkänd och mycket kunnig uppfödare av arapapegojor. Kontakta Patric om du speciellt söker grönvingad ara.
Kontaktuppgifter finns på hemsidan www.kindahl.se

Från Patrics egen hemsida:


Ett av mina stora intressen förutom datorer, är djur och då främst papegojor.

Jag  har hållit på med stora papegojor sedan 1982, och det skulle vara kul att få dela med mig lite av de kunskaper och erfarenheter som jag har skaffat mig genom åren.

Själv har jag alltid tyckt att för litet är skrivet på svenska, särskilt om stora papegojor, vilket inspirerade mig att sätta samman denna text om papegojor.

Jag gör absolut inga anspråk på att täcka in allt man behöver veta.
Men kanske kan något av det jag skriver komma någon papegojintresserad till nytta, och det räcker för mig.