Medlemsmötet den 15 mars 2020

Trots dessa turbulenta orostider samlades ett halvt dussin medlemmar i söndags för att lyssna till Jan Westins föreläsning ”Universeum – från vision till verklighet”. Jan som är doktor i zoologi och initiativtagare till Universeum, berättade bland annat om hur Universeum blev till. Det var mycket intressant att få höra om planeringsarbetet och om många välgenomtänkta lösningar och samarbeten. Naturligtvis fick vi också se bilder på många av de fågelarter från den sydamerikanska djungeln som huserat i Universeums regnskog genom åren. Självklart, kom tocotukanen Georgina också på tal. Hon stals från Universeum av en besökare, något som då uppmärksammades mycket i media. Trots att Jan idag är pensionär är han fortfarande engagerad på många håll, dels i förening Animal H.O.P.E. men också i företaget Megalodon Creations som har varit involverade i Universeums dinosaurieutställningar.

 

Det var ett mycket trevligt och lärorikt föredrag. Jag blev glad och inspirerad av Jans energi, kunskap och engagemang, vilket behövs i tider som dessa.

 

Vid pennan,

Isabella