Medlemsmöte oktober 2014

Rita öppnade det välbesökta mötet (drygt 30 personer) och hälsade alla välkomna.

Information från tamfågelgruppen

Det var ett rejält flaxande förra helgen när 13 fåglar träffades för friflygning. Nästa friflygning är 23 november och temat är leksaker. Mötet hålls tillsammans med Undulatgruppen i friflygningens vanliga lokal.

Information från undulatgruppen

Senaste mötet handlade om färger och genetik. Undulatgruppen har också varit på besök i Jönköping och fick då möjlighet att närvara vid bedömningen på undulatutställningen.

Resor

Föreningen har nyligen gjort en ”road trip” Själland runt.

Nästa resa är redan om 14 dagar och går till höstmarknaden i Randers (Danmark igen). Marknaden fyller två sporthallar och har fåglar, foder och tillbehör till salu.

Det finns också planer på att eventuellt resa till en världsutställning i Holland i januari.

Dan rapporterade från förbundsmötet som hölls i september. Från GBF deltog Rita, Britt och Dan.

Flygbladet
HeaderFelixFlygbladet
Första numret av GBFs flygblad ligger ute på hemsidan.

Det är dags att betala medlemsavgiften för 2015. Britt delade därför ut brev till många av de som var på mötet. Övriga kommer att få det på posten.

Vi passade även på att uppmärksamma Tomas för sin donation

Efter denna information gick vi över till mötets höjdpunkt, föredrag av Josefina Persson. Hon började med att berätta om sin resa till Ecuador där hon har jobbat med ett bevarandeprojekt av El Oro parakit.

Efter fördraget tog vi fikapaus nere den vanliga möteslokalen innan vi återvände till föreläsningssalen för Josefinas andra föredrag.
Det handlade om återplantering av ljusröda aror i södra Mexico. Projektet bygger på att stegvis vänja arorna vid det vilda livet genom att man sätter ut mat även efter de har släppts ut.

Tack Josefina för två härliga och engagerande föredrag!

Mer information om 2015 träffar kommer i nästa nummer av Flygbladet