Medlemsmöte februari 2016

Dan öppnade mötet och hälsade  alla varmt välkomna. Det var lite glesbefolkat men efter en stund kom vi upp i 15 personer.

Lite glest i början ...

Dagordningens första punkt  information och Maria berättade om  våra kommande medlemsmöten. Närmast i tur den 13 mars kommer det att handla om svarta kakaduor. I april kommer Agneta Järnberg till oss och delger oss sina utomordentliga kunskaper om nymfkakaduor. I maj besöker Kalle Tenglin oss, en av de duktigaste personerna på raknäbbade småfåglar.

14 feb 2016-2

Nya medlemmar
Vi har många nya medlemmar i föreningen men just i dag var ingen av dem med.

Information från grupperna
Uppfödargruppen har inte ännu hunnit med  något program inför våren.

Tamfågelgruppen har redan haft en första träff och har under våren flera träffar med olika tema varje gång.

Undulatgruppen har också hunnit med en träff i januari och det handlade om vad man bör ha i en första hjälpen låda. Läs Bettans fina rapport från den träffen. Nästa träff den 2 april handlar om undulatens färger och i maj får vi stifta bekantskap med tofsundulater.

Resor
Vårens resor planeras för fullt och först kommer resan till Köge den 28 februari. Efter det är det resan till Braedstrup i mars. Mer information om dessa två resor finns att läsa på hemsidan. Randers den 3 april brukar vara en populär trevlig resa. Finns det intresse för den så kontaktar du Per Hermansson.

Tema
Mötets Tema handlade om giftiga växter för våra fåglar. Maria som har stora kunskaper i ämnet visade bilder och berättade om detta viktiga ämne. Många av våra vanligaste inomhusblommor kan döda våra fåglar. Gifterna kan även lagras upp i kroppen och på sikt vara allvarligt. Bland annat prickblad, vissa fetbladsväxter och vitsippor är giftiga. Vem kunde ana det?

14 feb 2016-3

Efter en informativ timme gick vi ner till skolsalen och fikade och umgicks.

14 feb 2016-4

Nästa möte blir, som sagt, 13 mars.
På återseende då.