Mats och Lena de Woul

Här följer Mats berättelse om hur han, via sina och Lenas renoveringsaktiviteter, kom att bli fågelägare och ny GBF-medlem!

Renovering

De allra flesta som väljer att renovera sitt hus torde satsa på invändig renovering såsom badrum, kök m.m.
Entré 140112

När Lena och jag hade bott i vår villa i Floda, Lerum kommun, under 35 år valde vi istället att satsa på utvändig renovering. Vi började med att byta tak samt att renovera villan utvändigt. Därefter anlade vi murar, terrasser, trappor, häckar och rabatter.

 

Trädgårdsdamm

Under den utvändiga renoveringen slog det oss att vi kanske skulle ha en trädgårdsdamm med Koi karpar. Vi gick med i Koi förening, åkte på studiebesök samtidigt som vi läste en rad böcker om anläggning och drift av dammar.

Vy över damm 140112

Under något/några års tid mognade visionen om dammen fram, vilken dammutrusning vi skulle ha samt hur dammen skulle anläggas och skötas. Vi hade nytta av att jag tidigare varit akvarist.

En trädgårdsdamm blir aldrig färdig utan kan ständigt utvecklas.

 

Se här två små filmer från dammen och dess fiskar:
Trädgårdsdamm i skymning och Koikarp

Fåglar

voljarplatsNär vi filosoferade på bänken framför dammen med var sitt glas vin for plötsligt tanken genom mitt huvud att en trädgård är ju fulländad om den utöver blommor, växter och damm också innehåller fåglar!

Vi vände oss om på bänken och tittade på den plats i trädgården där vi länge funderat på att göra något.
Där ska vi ha fåglar!

Göteborgs Fågel Förening

Som alltid när Lena och jag beslutar oss för att satsa på något projekt oavsett om det handlar om våra bolag eller något privat projekt inleder vi med att skaffa oss kunskap.

Det var då som Göteborgs Fågel Förening och Britt Winzell liksom flera andra välvilligt inställda medlemmar i föreningen gjorde entré i Lenas och mitt liv. Deras hjälp är vi varmt tacksamma för då den lett oss fram under våra första stapplande steg i rollen som fågelägare.

Agapornis Lilianae

Det förvånar väl ingen i Göteborgs Fågelförening att kontakterna med Britt på vindlande turer ledde fram till fyra Agapornis Lilianae jämte en Flexibur?

 Voljär II 140112

Flexiburen står numera på mitt kontor i villan och sedan dagen då dvärggojor tog plats i Lenas, Biancas (vår femåriga schäfer) och mitt liv fylls vårt hem utöver Lenas alla blommor också av ljuvligt fågelkvitter.

Vi kallar våra gojor för ”Blues Brothers”.

Här sjunger de: Agapornis Lilianae hos Mats och Lena de Woul

Under renoveringen av vår villa har vi prioriterat ”Liv” istället för döda ting vilket är ett val som varje dag bara sprider glädje! I skrivande stund pågår planeringen av eventuell voljär i trädgården.

Mats de Woul