Köge 19 oktober 2013

Här följer alla 50 Thomas foton från Köge.

OBS! Om du klickar på bilden ser du den i större format

Några bilder på gröntofsad turaco:

Gröntofsad turaco

Gröntofsad turaco

 Några interiörbilder från utställningen:

P1080705

P1080703

P1080795

P1080796

Bourkes parakit, rosa

Gul rödbröstad turkosparakit, hane

Gul_rödbröstad_turcosparakit_hane

Massenalori, ungfågel

Massenalori

Två bilder på rödnackad lori

Rödnackad_lori Rödnackad_lori (2)

Svarthättelori

Svarhättelori

Kraglori (sällsynt). Se hur den slickar sig runt näbben med tungan!

Två bilder på gulmantellori:

Gulmantellori P1080747

Solparakit

Solparakit

Elegantparakit

elegantparakit

Turkosparakit, hane

turkosparakit_hane

Sångparakit, par

sångparakit_par

Cloncurryparakit

cloncurryparakit

Barnardparakit, ungfågel

barnardparakit_ungfågel

Kungsparakit, hane

kungsparakit_hane

Voljärer med conurer!

conure_voljär

Två bilder med vitörad conure

vitörad_conure P1080756

Två bilder med grönkindad conure

Grönkindad_conure

grönkindad_conure (2)

Målad conure

målad_conure

Två bilder med blåkindad conure

blåkindad_conure

P1080788

Två bilder med rödbröstad conure

P1080790

rödbröstad_conure

Dubbelögd fikonpapegoja

Dubbelögd_fikonpapegoja

Ögonringad sparvpapegoja, par

ögonringad_sparvpapegoja_par

Lessons sparvpapegoja, hane

lessons_sparvpapegoja_hane

Lessons sparvpapegoja, normalfärgad hane, gul hona

lessoms_sparvpapegoja_normal_hane_gul_hona P1080736

P1080811

Grå jako

grå_jako

Kubaamason

Kubaamason

Rödryggad dvärgara

rödryggad_dvärgara

Pennantrosella, ungfåglar

pennantrosella

Två bilder på blåhuvad pionus, familj

blåhuvad_pionus P1080771

Två bilder på vitörad bulbul

Vitörad bulbul Vitörad bulbul

Och slutligen, gulpannad kakariki

gulpannad_kakariki