Friflygning 170928

Den 28 september 2017 hade vi vår första kvällsfriflygning. Flera medlemmar har frågat efter andra tider än söndag, så nu kör vi två torsdagskvällar på prov.

Denna gången var vi sex personer och fem fåglar: Nisse, Tyler, Charlie, Filur och Goya. Med två så lugna amazoner framstod de mindre svarthätte- och barranbandparakiterna och nymfkakaduan som riktiga yrväder. Det var verkligen deras tur att ta för sig.

Både Filur och Goya vågade sig ut på några små flygturer, men höll sig som vanligt mest till sin respektive matte.

Nästa friflygningsmöte är torsdag den 30 november. Då vill vi se att fler fåglar kommer!

Välkomna!