Fågelpassning

Tamfågelgruppen inser behovet av hjälp med passning av fåglar. Därför finns en lista över medlemmar som kan tänka sig ställa upp.

Observera att denna lista är framtagen för att betjäna GBF:s medlemmar.

Fågelpassning 2013