Uppfödarmöte

2018-10-13 14:00 - 17:00

Uppfödarmöte hos Christer. För adressuppgifter m.m., kontakta Per H på e-post ledamot1@gbfhobby.se eller på sekreterare@gbfhobby.se