Uppfödarmöte

Hemma hos Per H.
Vi planerar inför året resor och pratar om ringar.

Adress: Strömstarevägen 7, 424 72 Olofsfors

Ni som vill komma får gärna skicka ett meddelade till Per på per.hermansson@ruag.com eller 0709-495935 så blir det enklare att förbereda fika!