Uppfödarmöte

2017-11-19 Hela dagen

Uppfödargruppen träffas för att se på Susannes fåglar och de nya voljärerna hon byggt, samt för för att planera aktiviteterna för 2018. För 2018 kommer gruppen att även lägga in reservplaner ifall fågelinfluensan skulle medföra att marknaderna inte kommer att vara öppna