Medlemsmöte

2017-11-05 13:00 - 17:00

Tema: Om växter som passar fåglar
Lokal: Föreläsningssalen
Föreläsare: Johanna Nydén
Johanna Nydèn föreläser om vad vi kan ge våra fåglar för mat från naturen.
Fåglar är en av Johannas intressen. Hon har fått erfara hur viktigt
det är att få till en bra kost för att hålla friska fåglar. Därför har
hon utvecklat intresse för kosten till burfåglar.