UPPFÖDARE


Inkakakadua

Uppfödargruppen består av oss i föreningen som utövar eller intresserar oss för uppfödning av tam- och voljärfåglar.

Gruppens syfte är att:
– sprida kunskap och stötta fågelägare till en god fågelhållning och uppfödning
– bygga ett nätverk för samarbete mellan uppfödare över förenings- och landsgränser
– arrangera ett av gruppen valt urval av resor till utställningar, marknader och uppfödare
– arrangera föredrag både inom och utanför föreningen
– förmedla kontakter mellan köpare och uppfödare

Informationen till gruppen går i första hand ut via mail.

Intresserad av nätverket? Kontakta viceordforande@gbfhobby.se

Fyra ålderspenionärer

Diplom

Hej uppfödare!

Föreningen har nu tryckt upp diplom, i tre olika kategorier, för uppfödare. Kategorierna är: förstagångsuppfödning i Sverige, förstagångsuppfödning i föreningen och att lyckas föda upp tre olika arter under samma säsong. Vi vill nu att du som ska ha diplom anmäler dig till viceordforande@gbfhobby.se och talar om vilket diplom som gäller för dig och givetvis vilka fåglar du har fött upp. Du bör anmäla dig före 31 november för 2016 års uppfödning. Utdelningen sker på julmötet. För 2017 års säsong gäller att du anmäler dig före 13 december och utdelningen blir under årsmötet. Kan du inte komma på mötena så tala om det så du får ditt diplom ändå, via posten.