Medlemsförmåner


Som medlem i GBF har du tillgång till olika förmåner som du kan läsa om här!

Via Riksförbundet Svensk Fågelhobby har fullbetalande medlem i GBF rabatt hos Sveland: se: http://fagelhobby.nu/medlemskap/forsakring/

Vi delar ut en medlemsmatrikel där du hittar alla andra medlemmar. Vill du inte finnas med där så berättar du det.

Fågelhobbys Tidning
GBF är ansluten till Riksförbundet Svensk Fågelhobby. Som medlem får du tidningen Fågelhobby, 6 nummer årligen. Dessa utkommer den 25:e i månaderna februari, april, maj, september, oktober och december.
Du har även hjälp med myndighetskontakter när det handlar om fågelhållning, regler och lagar.
Vid utebliven tidning kontaktar du register@fagelhobby.nu
I andra hand kontaktar du kassor@gbfhobby.se

Hos Flexipet kan du med 10% rabatt köpa måttbeställda kvalitetsburar och voljärer.

På Göteborgs Zoologiska vid Kaggeledstorget 2 får du 15 % rabatt på
fågelfoder och fågeltillbehör.

På Västra Frölunda Zoocenter får du 10% rabatt på hela fågelsortimentet som foder,
leksaker.
Berätta alltid för personalen att du är medlem i GBF så det inte uppstår några problem.

Beställning av fågelprodukter via föreningen:

Du kan köpa fågelringar, gå in på Riksförbundet Svensk Fågelhobby så får du veta mer.