Funktionärer


Revisor:
Inger Johansson

Materialförvaltare:
Mats Berg

IT och sociala media:
Lena Danielsson

Cafévärdar:
Annika Smith

Rita Grandér

Föreningens fotografer:
Isabella Stenmark, Lena Danielsson och Christer Johansson
+ alla frivilliga