Funktionärer


Revisor:
Inger Johansson

Materialförvaltare:
Mats Berg

IT-ansvarig:
Leif Ljungquist

Bibliotekarier:
Rita Grandér

Cafévärdar:
Annika Smith

Lisbeth Rosén

Föreningens fotografer:
Rita Grandér
Thomas Brosset
Leif Ljungquist

Ansvarig för hemsidan:
Leif Ljungquist
webmaster@gbfhobby.se