Funktionärer


Revisor:
Inger Johansson

Materialförvaltare:
Mats Berg

IT-ansvarig:
Vakant

Bibliotekarier:
Rita Grandér

Cafévärdar:
Annika Smith

Rita Grandér

Föreningens fotografer:
Lena Danieosson
Thomas Brosset

Ansvarig för hemsidan:
Lena Danielsson
webmaster@gbfhobby.se