Funktionärer


Revisor:
Inger Johansson

Materialförvaltare:
Mats Berg

IT-ansvarig:
Vakant

Bibliotekarier:
Rita Grandér

Cafévärdar:
Annika Smith

Lisbeth Rosén

Föreningens fotografer:
Rita Grandér
Thomas Brosset

Ansvarig för hemsidan:
Lena Danielsson
webmaster@gbfhobby.se