HEM


Angående våra friflygningsträffar

Med beaktande av Jordbruksverkets föreskrift SJVFS:17 och information om inkubationstid (2–8 dagar) och smittvägar för H5N8 har tamfågelgruppen nu efter noga övervägande gjort bedömningen att det ska kunna vara möjligt att genomföra våra friflygningsträffar under mycket kontrollerade former så länge skyddsnivå 2 råder.

I dokumentet Friflygning-info beskrivs villkoren för deltagande med fågel på friflygning i GBF:s regi. Vi kommer att bedöma varje anmälan (med bifogat intyg) individuellt och restriktivt. Det KAN innebära att någon enstaka fågel kan komma att nekas deltagande. I så fall är det för allas vår säkerhet och vi hoppas att alla har förståelse för det.

Friflygning-info

Intyg

Läs igenom de två länkade dokumenten ovan noga inför nästa friflygningsträff!

Väl mött!


Artikel i GT om burfåglar och GBF.


Informationsblad från Jordbruksverket ”Det här gäller skyddsnivå 2 för fågelinfluensa”.
För att läsa innehållet, vänligen klicka på länken :  ovr127i